smartup global

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності (далі – Політика) діє щодо всієї інформації, Партнерської реферальної програми «SMARTUP GLOBAL», розташованої на веб-сайті https://smartupglobal.com/ (далі – Сайт), які компанія «СмартАпГлобал» (далі – СмартАпГлобал) /Компанія) може отримати від Користувача під час використання та/або відвідування Користувачами Сайту, та націлена на публічне інформування користувачів про порядок збору (обробки), зберігання, передачу персональних даних та інформації.

Ця Політика є обов’язковою для ознайомлення та виконання Користувачами, а також усіма особами, допущеними до обробки персональних даних Користувачів у рамках Партнерської реферальної програми «SMARTUP GLOBAL» (далі – Програма), та особами, що беруть участь в організації процесів обробки та забезпечення безпеки персональних даних.

Схвалення умов цієї Політики здійснюється шляхом проставлення Користувачем відповідної позначки в полі «Я згоден та приймаю Політику конфіденційності» при реєстрації на Сайті та означає згоду на обробку персональних даних, а також підтверджує, що Користувач ознайомився з переліком своїх прав як суб’єкта персональних даних згідно зі статтею 8 Закону України “Про захист персональних даних”. Цей перелік доступний за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. Адміністрація сайту SMARTUP GLOBAL (далі – Адміністрація сайту) – співробітники Компанії, уповноважені на управління сайтом, які діють від імені SMARTUP GLOBAL, що організовують та/або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. Сайт – інформаційний ресурс у мережі Інтернет з унікальною URL-адресою, належним правовласником та адміністратором якого є Компанія, є сукупністю пов’язаних між собою веб-сторінок та інформації, розміщених у мережі Інтернет на домені smartupglobal.com, об’єднаних за тематичними характеристиками, які містяться у системі за адресою https://smartupglobal.com/.
У термін “Сайт” також входить й Програма “SMARTUP GLOBAL”. Окрім іншого, Сайт надає Партнеру (за умови його Реєстрації та Авторизації) можливість використання інших сервісів на умовах, встановлених Ліцензійною угодою.

1.1.3. Персональні дані – відомості або сукупність відомостей про фізичну особу (суб’єкт персональних даних), яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.1.4. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання та розповсюдження (поширення, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних ( автоматизованих) систем. Користувач розуміє, що у всіх розділах, формах та згодах під обробкою персональних даних мається на увазі та може здійснюватися весь спектр зазначених дій з персональними даними.

1.1.5. Користувач – особа, яка має доступ до Сайту та/або користується Сайтом за допомогою мережі Інтернет.

1.1.6. “Cookies” – невеликий фрагмент даних, що надісланий веб-сервером та зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. Знеособлення персональних даних – дії, за допомогою яких стає неможливим без використання додаткової інформації визначити належність персональних даних конкретному суб’єкту персональних даних.

1.1.8. Власник персональних даних – фізична чи юридична особа, самостійно чи спільно з іншими особами визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки;

1.1.9. Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій власником персональних даних надано право обробляти ці дані від імені власника;

1.1.10. Третя особа – будь-яка фізична чи юридична особа, за винятком суб’єкта персональних даних, власника або розпорядника персональних даних, якій власником або розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних та уповноважена здійснювати їх обробку;

1.1.11. Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, вираженої у формі, що дозволяє зробити висновок про надання згоди.
Ця Політика не поширюється на будь-які мобільні програми третіх осіб, які ви можете використовувати, а також на сайти, перехід на які здійснюється за допомогою гіперпосилань. Сайт може містити гіперпосилання на інші веб-сайти та інші ресурси в мережі Інтернет третіх осіб. Ресурси третіх осіб можуть регулюватися власними правилами використання та конфіденційності. Ресурси третіх осіб та їх контент не перевіряються нами відповідно до вимог (достовірності, повноти, законності тощо). Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на ресурсах третіх осіб.
Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до їх обробки. Після того, як суб’єкт персональних даних не є користувачем Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Адміністрація сайту SMARTUP GLOBAL дотримується принципів конфіденційності та недоторканності інформації, отриманої від Користувача під час відвідування Сайту та приєднання до Партнерської реферальної програми «SMARTUP GLOBAL». Наша Політика конфіденційності базується на вимогах Загального регламенту захисту персональних даних Європейського Союзу (GDPR), Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», інших нормативно-правових актів України в галузі доступу до інформації та захисту персональних даних.

2.2. Використання або заповнення будь-якої форми Сайту https://smartupglobal.com/ Користувачем означає згоду його з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.3. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен негайно припинити використання Сайту у порядку, встановленому Угодою користувача.

2.4. Ця Політика конфіденційності визначає зобов’язання Адміністрації сайту щодо забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає під час використання та/або відвідування Сайту.

2.5. Персональні дані, що обробляються SMARTUP GLOBAL, можуть охоплювати такі дані:

2.5.1. Дані, що надаються Користувачем добровільно з метою забезпечення можливості використання функціоналу Сайту та/або виконання Партнерської реферальної програми «SMARTUP GLOBAL», у тому числі, але не виключно: прізвище, ім’я та по батькові Користувача, географічне розташування або адресу, номер телефону, паспортні дані, ідентифікаційний номер, електронну адресу або інші контактні дані, зображення (фото), посилання на профілі у соціальних мережах; інформація про будь-які покупки, використані сервіси або транзакції, які користувач провів через Сайт Компанії, включаючи інформацію про кредитну картку; додаткові реєстраційні відомості (для суб’єктів господарювання): код ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця, адреса місця знаходження, веб-сайт, форма діяльності та додаткові контактні дані.
Користувач повинен усвідомити всі ризики, пов’язані з тим, що він оприлюднить адресу або інформацію щодо точного розташування. Якщо користувач вирішив увійти на Сайт, використовуючи службу автентифікації стороннього оператора, наприклад, інформацію Facebook, Компанія може отримати додатковий профіль або іншу інформацію, доступ до якої надано такою третьою особою.

2.5.2. Технічні дані, включаючи адресу інтернет-протоколу (IP), відомості про тип та версію браузера, місцезнаходження та встановлений часовий пояс, типи та версії плагінів браузера, операційну систему та платформу, а також відомості про інші технології у пристроях, які Користувач використовує для доступу до сайту.

2.5.3. Дані про відвідування Користувачем та використання Сайту, включаючи реферальні джерела, тривалість візитів, переглянуті сторінки та шляхи навігації по сайту.

2.5.4. Дані тимчасових файлів cookie.

2.5.5. Інші дані, що автоматично передаються під час перегляду рекламних блоків, при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи (піксель): IP адреса; інформація з cookies; інформація про браузер (або іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами).

2.5.6. Дані, що використовуються для оплати послуг Компанії або транзакції в рамках Програми.

2.6. Компанія не збирає персональні дані, що розкривають расову або етнічну приналежність, політичні переконання, релігійні чи філософські вірування, членство у професійних спілках та політичних партіях, генетичні дані, біометричні дані з метою єдиної ідентифікації фізичної особи, дані про стан здоров’я або дані про статеве життя фізичного особи або її сексуальну орієнтацію.

 

3. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Smartup Global здійснює обробку, у тому числі збирання та зберігання лише тих Персональних даних, які необхідні для укладання та виконання договорів з Користувачем.

3.2. Smartup Global здійснює обробку персональних даних та інформації, отриманої від Користувача з метою:

3.2.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті сервісу Smartup Global, для використання послуг, що надаються сервісом Smartup Global у рамках виконання зобов’язань за укладеними договорами;

3.2.2. Укладання договорів на використання Сайту;

3.2.3. Виконання зобов’язань за укладеними договорами, включаючи надання Користувачеві доступу до Сайту;

3.2.4. Надання Користувачеві ефективної інформаційної та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням Сайту;

3.2.5. Забезпечення безпеки Користувача та запобігання шахрайству;

3.2.6. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;

3.2.7. Оброблення замовлень на виплату, здійснених Користувачем;

3.2.8. Забезпечення зв’язку з Користувачем з метою інформаційного обслуговування та покращення якості Сайту, у тому числі у порядку нотифікації із залученням третіх осіб;

3.2.9 Використання знеособлених даних для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими ознаками;

3.2.10. Проведення маркетингових, статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;

3.2.11. Удосконалення роботи Сайту, в тому числі модернізації відповідно до потреб Користувача;

3.2.12. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
Крім перерахованих вище цілей, Компанія також може обробляти персональні дані Користувача для надання правоохоронним органам інформації, необхідної для кримінального провадження, або якщо така обробка є необхідною для виконання іншого законного обов’язку, з метою захисту вашого життєво важливого інтересу як суб’єкта персональних даних або інтересу іншої фізичної особи або захисту будь-яких інших законних інтересів Компанії або третьої особи, які не порушують ваші основні права та свободи як суб’єкта персональних даних.
Законний інтерес означає інтерес Компанії у межах здійснення її статутної діяльності.

 

4. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Smartup Global вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття або знищення та забезпечує її охорону та розповсюдження відповідно до внутрішніх правил та регламентів. До цих заходів відносяться, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробки даних та заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування та заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованому доступу.
Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза її регулюванням. Компанія надає доступ до інформації та персональних даних уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Компанії. Використовуючи Сайт, Користувач підтверджує своє ознайомлення з тим фактом, що передача інформації через Інтернет є незахищеною, і Компанія не може гарантувати захист даних, відправлених через всесвітню мережу.

4.2. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, у тому числі для виконання будь-яких юридичних, бухгалтерських вимог або вимог щодо звітності.

4.3. Персональні дані, що обробляються компанією Smartup Global, можуть зберігатися та оброблятися на серверах в Україні, а також будь-якій іншій країні, де здійснює свою діяльність компанія Smartup Global або її підрозділи (дочірні організації та/або афілійовані особи).
При цьому Smartup Global зобов’язується вживати всіх зусиль для того, щоб обробка даних, що збираються в рамках цієї політики конфіденційності, здійснювалася згідно з встановленими міжнародними стандартами та регламентами, а також відповідала законодавчим вимогам держав, де зберігаються ці дані.

4.4. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам згідно з пунктом 4.6. цієї Політики.

4.5. Щодо Персональних даних Користувача зберігається їх конфіденційність, за винятком випадків, коли технологія наданого сайту або настройки програмного забезпечення, що використовується Користувачем, передбачають відкритий обмін даними з будь-якими користувачами мережі Інтернет.

4.6. Smartup Global має право передавати Персональну інформацію третім особам у таких випадках:

4.6.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії, включаючи випадки застосування Користувачем налаштувань використовуваного програмного забезпечення, що не обмежують надання певної інформації;

4.6.2. Передача необхідна у межах використання Користувачем функціональних можливостей Сайту;

4.6.3. У зв’язку з передачею Сайту у володіння, користування або власність такої третьої особи, включаючи відступлення прав за укладеними з Користувачем договорами на користь такої третьої особи;

4.6.4. За запитом суду чи іншого уповноваженого державного органу у межах встановленої законодавством процедури;

4.6.5. Для виявлення та запобігання шахрайським діям, а також вирішення проблем безпеки та усунення технічних несправностей;

4.6.6. Для захисту прав та законних інтересів Smartup Global у зв’язку з порушенням укладених із Користувачем договорів.

4.6.7. Необхідності формування та здійснення правових процедур (претензії, позови, судові процеси тощо);

4.7. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

4.8. Користувач погоджується, що Адміністрація сайту може передавати персональні дані та інформацію третім особам з метою належного виконання своїх обов’язків для виконання зобов’язань за укладеними з Користувачем договорами.

 

5. ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ І ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. З метою підвищення якості Сервісу та забезпечення можливості правового захисту, Smartup Global має право зберігати лог-файли про дії, вчинені Користувачем у рамках використання сайту, а також у зв’язку з укладанням та виконанням Користувачем Політики та інших договорів зі свого боку.

5.2. Smartup Global залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Політики без попередження Користувача.

5.3. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Політики та змін, внесених до цієї Політики.

5.4. Користувач має право в будь-який момент самостійно змінити, редагувати або доповнити надану ним під час реєстрації або авторизації Персональну інформацію.

5.5. Користувач несе відповідальність за достовірність персональної інформації, а також за оновлення наданих даних у разі будь-яких змін.

5.6. Використовуючи Сайт, Користувач бере на себе відповідальність за періодичне ознайомлення з Політикою конфіденційності та змінами у ній.

5.7. Користувач має право відкликати згоду на обробку своїх персональних даних шляхом надсилання письмового повідомлення на електронну адресу: support@smartupglobal.com з позначкою «відкликання згоди на обробку персональних даних». Відкликання користувачем згоди на обробку персональних даних спричиняє видалення облікового запису користувача з Сайту, а також знищення записів, що містять персональні дані, в системах обробки персональних даних Smartup Global, що може унеможливити користування сервісами Smartup Global.

5.8. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на Сервері в Інтернеті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

5.9. Редакція Політики, що діє, знаходиться на Сервері в мережі Інтернет за адресою https://portal.smartupglobal.com.

Догори