smartup global

УГОДА КОРИСТУВАЧА

Наказ Директора ТОВ «СмартАпГлобал»
«17» грудня 2021 року №2
Справжня редакція опублікована «17» грудня 2021 року та набирає чинності з моменту публікації на сайті

ПРО ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, РОЗМІЩЕНОГО ПО ЕЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ HTTPS://SMARTUPGLOBAL.COM

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Угода користувача, що іменується в подальшому «Угода», є офіційним документом, що визначає права та обов’язки Адміністрації сайту «SMARTUPGLOBAL.COM», розташованого за адресою https://smartupglobal.com, а також права та обов’язки Користувача, який здійснює будь-які дії на даному Сайті.

1.2. ТОВ «СмартАпГлобал» – юридична особа, зареєстрована та діє відповідно до законодавства України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ідентифікаційний код (код за ЄДРПОУ): 44488977, дата реєстрації 18.11.2021 року реєстраційний запис: 1000731020000045840, з місцем знаходження за адресою: 03110, Україна, м. Київ, вул. Пироговського, будинок. 19, корпус 6, що виконує обов’язки Адміністрації сайту та має всі права та повноваження, необхідні для укладення та виконання цієї Угоди.

1.3. Ця Угода є договором приєднання у розумінні частини 1 статті 634 Цивільного кодексу України, який може бути укладений лише шляхом приєднання іншої сторони до запропонованого договору у цілому, та діє протягом необмеженого строку. Інша сторона не може запропонувати умови Угоди.

1.4. Ця Угода поширюється на всіх користувачів Сайту, незалежно від мети її використання, та є офіційною письмовою публічною офертою Адміністрації сайту https://smartupglobal.com, адресованою невизначеному колу осіб – Користувачам сайту (далі разом іменовані – «Сторони», кожен окремо – «Сторона») відповідно до частини 1 статті 641 Цивільного кодексу України. Угода користувача вважається укладеною з моменту отримання Адміністрацією сайту згоди Користувача з умовами цієї Угоди (акцепт оферти). Акцепт оферти проводиться шляхом здійснення Користувачем конклюдентних дій з реєстрації Облікового запису.

1.5. До Угоди між Користувачем та Адміністрацією Сайту належать усі спеціальні документи, що регулюють надання окремих сервісів Сайту та розміщені у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.

1.6. Шляхом безпосереднього використання сервісу та функціоналу Сайту, Користувач підтверджує, що він уважно ознайомився та в повному обсязі, беззастережно прийняв усі положення цієї Угоди та/або всіх змін та доповнень, внесених до цієї Угоди без будь-яких обмежень та винятків, а також Політики конфіденційності до моменту акцептування пропозиції Компанії, та зобов’язується їх дотримуватися.

1.7. Усі дії, вчинені Користувачем на Сайті, вважаються діями особи, ознайомленої з умовами цієї Угоди та доповнень до неї, та такої, що прийняла зазначені правила. Незнання Користувачем умов цієї Угоди, доповнень та/або змін до неї не є підставою для невиконання Користувачем цієї Угоди. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

1.8. Ця Угода може бути змінена, доповнена та/або видалена Адміністрацією сайту повністю або частково в односторонньому порядку без спеціального особистого повідомлення Користувача. Будь-які зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті або доведення до відома Користувача в іншій зручній формі, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

1.9. Сайт не є засобом масової інформації відповідно до законодавства України.

1.10. Сторонами цієї Угоди виступають Адміністрація сайту та Користувач.

1.11. Адміністрація сайту вправі здійснювати інформаційну та рекламну розсилку Користувачам повідомлень, у тому числі, за допомогою мереж електрозв’язку, направлення Користувачеві електронних листів на наданий їм персональний E-mail, а також СМС, що містять організаційно-технічну або іншу інформацію про можливості сервісу, а також інші інформаційні матеріали Адміністрації сайту та/або третіх осіб, на що Користувач дає йому згоду у цій Угоді.

1.12. Обробка та зберігання персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства та Політики конфіденційності, що розміщена на Сайті за адресою: https://smartupglobal.com, з метою надання Користувачеві права на використання Сайту та надання послуг, що надаються за допомогою використання Сайту.

1.13. Користувач зобов’язується регулярно знайомитись із змістом цієї Угоди з метою своєчасного ознайомлення з її змінами та/або доповненнями.

1.14. У разі незгоди Користувача з умовами цієї Угоди та/або не згоди у дотриманні умови цієї Угоди (або нової редакції Угоди), та/або відсутності права на укладення Угоди, він зобов’язаний припинити використання Сайту та залишити його у порядку, встановленому цією Угодою.

1.15. Ця Угода розміщена за постійною адресою в Інтернеті: https://portal.smartupglobal.com.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Усі терміни, що використовуються в цій Угоді, мають такі визначення:

2.1. Сайт – комплекс програмно-технічних засобів та програмних кодів, за допомогою яких Адміністрація сайту надає Користувачам інформацію, забезпечує доступ до відповідних ресурсів, сервісів та функціоналу Сайту (з метою цієї Угоди таким ресурсом є https://smartupglobal.com) та Програми «SMARTUP GLOBAL»;

2.2. Адміністрація сайту – Товариство з обмеженою відповідальністю «СмартАпГлобал», зареєстроване відповідно до законодавства України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ідентифікаційний код (код за ЄДРПОУ): 44488977, дата реєстрації 18.11.2021 року реєстраційний запис: 1000731020000045840, з місцем знаходження за адресою: 03110, Україна, м. Київ, вул. Пироговського, будинок. 19, корпус 6, у тому числі уповноважені на управління Сайтом співробітники, які забезпечують функціонування Сайту та доступ до нього;

2.3. Користувач – дієздатна фізична особа, що приєдналася до цієї Угоди, і отримала доступ до інформаційних ресурсів та сервісів Сайту, а також до його функціоналу, в тому числі пройшла процедури реєстрації та/або ідентифікації на Сайті, а також використовує її будь-яким чином без проходження таких процедур, вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.
Користувачами можуть бути суб’єкти господарювання, у тому числі юридичні особи будь-якої форми власності, зареєстровані належним чином у встановленому законом порядку, в інтересах та від імені якого діє за замовчуванням уповноважена особа, яка приєдналася до цієї Угоди;

2.4. Інформація – будь-яка текстова, графічна, звукова, програмно-технічна інформація та файли, що розміщуються Адміністрацією сайту на Сайті;

2.5. Ідентифікація – сукупність заходів щодо встановлення та підтвердження достовірності відомостей про користувачів Сайту, умови та порядок якої передбачені цією Угодою;

2.6. Обліковий запис Користувача – збережена в комп’ютерній системі Сайту сукупність даних про Користувача, зазначених останнім при реєстрації та/або ідентифікації, необхідна для його ідентифікації, надання доступу до його особистих даних та налаштувань, отримання інформації про транзакції нарахування та списання Бонусних балів та участь у Програмі;

2.7. ID номер – ідентифікаційний номер, який надається обліковому запису Користувача після проходження процедур реєстрації на Сайті;

2.8. Форми Угоди – це форми, в які Користувач вносить інформацію про свої персональні дані при проходженні процедур реєстрації та/або ідентифікації, які є невід’ємною частиною цієї Угоди.

2.9. Угода користувача – дана Угода, розміщена на Сайті www.smartupglobal.com за адресою *, що містить правила та умови використання Сайту, додаткових сервісів та функціоналу Сайту, з усіма доповненнями та змінами;

2.10. Пристрій — персональний комп’ютер, планшет, мобільний телефон, комунікатор, смартфон, інший пристрій, що дозволяє використовувати програму «SMARTUP GLOBAL» та/або Сервіс за їх функціональним призначенням;

2.11. Сервіс — комплекс послуг, що пропонуються та/або надаються Користувачеві в рамках функціонування Сайту з метою реалізації функцій та використання результатів функціонування Сайту відповідно до цієї Угоди;

2.12. Програма «SMARTUP GLOBAL» (Програма) – прикладна програма для пристроїв, що працюють на операційній системі Android або iOS та інших операційних системах;

2.13. Контент — зображення, текстові, аудіо- та відеоматеріали, а також інші об’єкти авторських та (або) суміжних прав, а також інформація та повідомлення будь-якого характеру, що не є такими.

2.14. Зміст сайту (Зміст, Контент) – результати інтелектуальної діяльності, що охороняються, включаючи статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові та інші твори, інтерфейси користувача, візуальні інтерфейси, назви торгових марок, логотипи, програми, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль та розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту та інші об’єкти інтелектуальної власності (авторських та суміжних прав), а також ті, що не є такими, а також повідомлення будь-якого характеру, всі разом та/або окремо, що містяться на Сайті.

2.15. Реєстрація на Сайті – створення облікового запису з метою входу на Сайт для отримання безпосередньо інформації та послуг. Реєстрація здійснюється виключно на добровільній основі та відповідає дійсним намірам Користувача.

2.16. Інтелектуальна власність – результати інтелектуальної, творчої діяльності, саме: об’єкти авторського права; об’єкти суміжних прав; об’єкти права промислової власності; засоби індивідуалізації, включаючи, але не обмежуючись торговими марками, ноу-хау, фірмовими (комерційними) найменуваннями, винаходами, корисними моделями, промисловими зразками, програмним кодом, аудіовізуальними ефектами, темами оформлення, художнім оформленням, графічними зображеннями, звуковими ефектами з текстом та без тексту), як зареєстрованими, так і незареєстрованими, а також усіма додатками, доповненнями та модифікаціями до них; майнові права інтелектуальної власності, що належать Адміністратору сайту, а також Контент, розміщений на Сайті, майнові права інтелектуальної власності, на які належать його правовласникам.

2.17. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов Оферти цієї Угоди без підпису письмового примірника Угоди Сторонами. Відповідь про згоду укласти Угоду за іншими умовами, ніж запропоновано в Оферті, не є акцептом.

2.18. Оферта – це офіційна пропозиція Адміністрації сайту про надання у користування змістом Сайту на умовах, визначених цією Угодою, адресована необмеженому колу осіб.

2.19. Піддомен – домен, що є частиною домену вищого рівня (WEB-сайту), створений з метою безпосереднього входу на Сайт для отримання інформаційно-методичних матеріалів та послуг відповідно до умов Угоди та може мати будь-яку мережну адресу в мережі Інтернет після знака “/” та ідентифікатор доменної зони.

2.20. Рахунок Користувача (Рахунок, Гаманець) – сукупність даних в інформаційній системі сервісу Сайту про транзакції нарахування та списання балів (бонусів). Бали не є електронними грошима та не виконують функції електронних грошей. Бали (бонуси) не є товаром і не продаються за оплату Користувачам Програми, тому нарахування Баллів (бонусів) на Рахунок Користувача не має передумови виникнення у Адміністрації сайту будь-яких зобов’язань.

2.21. Персональні дані Користувача – відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, у тому числі, але не обмежуючись: прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; поштові адреси (за місцем реєстрації та для контактів); відомості про громадянство; номер основного документа, що засвідчує особу, відомості про дату видачі зазначеного документа та органу, що його видав; номери телефонів; номери факсів; адресу електронної пошти (e-mail) та інші дані, надані Користувачем.
Назви змістів (статей) цієї Угоди призначені виключно для зручності використання тексту Угоди та буквального юридичного значення не мають.

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві доступу до інформації, що міститься на Сайті, та послуг, що надаються за допомогою Сайту. Використання Сайту Користувачем здійснюється на підставі простої (невиключної) ліцензії.

3.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент (момент приєднання Користувача до цієї Угоди) Контент, послуги, Сервіси, за винятком тих послуг, Сервісів та функціоналу, право доступу на використання яких надається на підставі окремих угод/договорів.

3.3. Доступ до Сайту надається кожному, хто виявить бажання використовувати Сайт на добровільній основі.

3.4. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України, а також положеннями міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України, угод, протоколів, конвенцій та даною Угодою.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права та обов’язки Адміністрації сайту:

4.1.1. Адміністрація сайту зобов’язується забезпечити можливість доступу Користувача до Сайту у порядку, визначеному цією Угодою, крім випадків, встановлених цією Угодою.

4.1.2. Адміністрація сайту зобов’язується надавати Користувачеві інформаційну та технічну підтримку у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням Сайту. Обсяг інформаційної та технічної підтримки обмежується конкретними питаннями, пов’язаними з використанням інформації та послуг, що надаються за допомогою сайту.

4.1.3. Адміністрація сайту має право на власний розсуд редагувати, видозмінювати, видаляти будь-яку Інформацію, що розміщується Адміністрацією сайту та Користувачами, без будь-якого попереднього повідомлення Користувачів про це, у тому числі у разі, якщо така Інформація суперечить вимогам законодавства України та вимогам цієї Угоди та/або вимог Адміністрації Сайту.

4.1.4. Адміністрація сайту має право на власний розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сайту у будь-який час у разі, якщо дії Користувача порушують положення законодавства України та цієї Угоди та/або суперечать вимогам Адміністрації сайту.

4.1.5. Адміністрація сайту має право розміщувати рекламну та/або іншу інформацію у будь-якому розділі Сайту без узгодження з Користувачем.

4.1.6. Адміністрація Сайту має право здійснювати розсилки Користувачам повідомлень (комерційних пропозицій), у тому числі електронних повідомлень на адреси наданої Користувачем електронної пошти або SMS-повідомлень на надані Користувачем номери мобільних телефонів, що містять організаційно-технічну, інформаційну, маркетингову або іншу функціоналі Сайту, діяльності Адміністрації та сайту.

4.1.7. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди (разом з її невід’ємними частинами), Адміністрація сайту має право призупинити, обмежити, припинити доступ такого Користувача до будь-якого з сервісів Сайту або анулювати обліковий запис Користувача в односторонньому порядку у будь-який час, а також відмовити у реєстрації облікової записи Користувачеві, обліковий запис якого був раніше анульований за порушення умов цієї Угоди. При цьому, Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути завдані Користувачеві такими діями.

4.1.8. Адміністрація сайту має право передати персональні дані Користувачів та будь-яку іншу інформацію, зазначену Користувачами під час реєстрації, ідентифікації, використання Сайту, у порядку та у випадках, передбачених законодавством України та умовами Політики конфіденційності.

4.1.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час змінювати або доповнювати цю Угоду в будь-якій її частині, без попереднього та подальшого повідомлення про це Користувачів.

4.1.10. Адміністрація сайту зобов’язується вживати всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення, а також забезпечити конфіденційність інформації, зазначеної Користувачами під час реєстрації на Сайті, за винятком випадків, зазначених у підпункті 4.1.8. цієї Угоди.

4.1.11. Адміністрація сайту має право на свій розсуд відмовити в реєстрації Користувачеві.

4.1.12. При отриманні Адміністрацією сайту від уповноважених державних органів відомостей, які підтверджують, що інформація надана Користувачем при реєстрації облікового запису на Сайті, не відповідає дійсності (за винятком фактів наявності в ній граматичних помилок, допущених під час заповнення форми Угоди), а також у разі використання при реєстрації облікового запису інформації, що суперечить вимогам законодавства України, у тому числі порушує права та законні інтереси третіх осіб, Адміністрація сайту має право призупинити або припинити права цього Користувача щодо використання всіх або деяких можливостей Сайту.

4.1.13. Про факт розірвання в односторонньому порядку цієї Угоди Адміністрацією сайту Користувачеві надсилається повідомлення/ СМС- повідомлення на вказаний при заповненні форм Угоди номер мобільного телефону або електронну пошту на вибір Адміністрації сайту.

4.2. Права та обов’язки Користувача:

4.2.1. Користувач зобов’язується використовувати Сайт відповідно до умов цієї Угоди.4.2.2. Користувач має право користуватися всіма технічними можливостями Сайту в тій мірі, якою Адміністрацією Сайту було відкрито та дозволено доступ.

4.2.3. Користувач має право ставити будь-які питання Адміністрації сайту, що стосуються роботи Сайту.

4.2.4. Користувач має право користуватися Сайтом виключно з метою та у порядку, передбаченими цією Угодою та не заборонених чинним законодавством України.

4.2.4. Користувач має право користуватися Сайтом виключно з метою та у порядку, передбаченими цією Угодою та не заборонених чинним законодавством України.
У разі використання Сайту без створення облікового запису розірвання цієї Угоди здійснюється за допомогою припинення використання Сайту Користувачем.

4.2.6. Користувач надає Адміністрації сайту право на використання його зображення як фотографії Користувача (аватара) на безоплатній основі. Користувач має право завантажити своє фото та використовувати його як аватар на Сайті. При цьому таке використання фото Користувача не тягне за собою для Адміністрації Сайту жодних правових наслідків, у тому числі зобов’язань. Завантаження та використання фото Користувачем здійснюється на власний страх та ризик Користувача.

4.2.7. Користувач зобов’язується подати при реєстрації (створенні облікового запису) точну, актуальну, повну, достовірну інформацію для його ідентифікації на Сайті, яка може бути запитана реєстраційними формами Сайту. Реєстраційна форма Сайту може вимагати додаткову інформацію у Користувача як при реєстрації, так і після її проходження. Адміністрація не несе відповідальності та не гарантує того, що зареєстровані користувачі є справді тими людьми, за кого себе видають.

4.2.8. Користувач зобов’язується внести відповідні зміни до облікового запису у разі зміни адреси електронної пошти або інших даних, зазначених під час реєстрації.

4.2.9. Користувач зобов’язується негайно повідомити Адміністрацію сайту, якщо у нього виникли підозри щодо несанкціонованого використання його облікового запису третіми особами, надіславши електронного листа на електронну адресу Сайту. Користувач несе персональну відповідальність за збереження даних для входу в обліковий запис та будь-яку іншу ідентифікаційну інформацію.
Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіну та паролю, вважаються виконаними відповідним Користувачем.

4.2.10. Користувач зобов’язується надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, які надаються за допомогою Сайту.

4.2.11. Користувач зобов’язується не використовувати Сайт для розсилки масових повідомлень рекламного та іншого характеру (спам), інакше як за згодою Адміністрації Сайту.

4.2.12. Користувач зобов’язується не підривати діяльність Сайту, а також не використовувати програмно-технічні методи та засоби впливу на Сайт з метою дестабілізації його роботи.

4.2.13. Користувач зобов’язується дотримуватися майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

4.2.14. Користувач зобов’язується не розповсюджувати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну та охоронювану законодавством України інформацію про фізичних чи юридичних осіб.

4.2.15. Користувач зобов’язується не використовувати зображення третіх осіб як фотографії Користувача (Аватар) на Сайті.

4.2.16. Користувач зобов’язується уникати будь-яких дій, внаслідок яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.

4.2.17. Користувач зобов’язується не використовувати Сайт з метою:

4.2.17.1. Завантаження контенту, що є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть та (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, фашизм або ідеологію расової переваги; містить недостовірні відомості, погрози, дискредитує, ображає, паплюжить честь і гідність або ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб, організацій, органів влади. У тому числі: завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, але не виключно:

– містить загрози, дискредитує, ображає, принижує честь та гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;

– є вульгарною або непристойною, що містить нецензурну лексику, що містить порнографічні фото-відео матеріали, зображення, тексти чи сцени сексуального характеру;

– містить сцени насильства чи нелюдського поводження з тваринами;

– містить опис засобів та способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;

– пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті чи ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;

– містить екстремістські матеріали;

– пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або посібники щодо вчинення злочинних дій, що містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;

– містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, у тому числі “цифрових наркотиків” (звукових файлів, що діють на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання;

– носить шахрайський характер.

4.2.17.2. Примушення до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень та заборон, що діють на території України.

4.2.17.3. Порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди у будь-якій формі.

4.2.17.4. Обмеження прав меншин.

4.2.17.5. Збирання або зберігання конфіденційних даних про інших користувачів.

4.2.17.6. Видавання себе за іншу людину чи представника організації та (або) спільноти без достатніх прав на те, в тому числі за співробітників Сайту.

4.2.17.7. Введення в оману щодо властивостей та характеристик послуг, що надаються за допомогою Сайту.

4.2.17.8. Некоректного порівняння послуг, що надаються за допомогою використання Сайту, Сайту в цілому, а також формування негативного ставлення до осіб, які не користуються певними послугами та Сайтом, або засудження таких осіб.

4.2.18. Користувачеві забороняється:

4.2.18.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження вмісту цього Сайту.

4.2.18.2. Здійснювати будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Сайту, здійснювати несанкціонований доступ до Сайту, результати інтелектуальної діяльності, розміщені на ньому, несанкціоноване блокування, відключення рекламної інформації на Сайті, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Адміністратора сайту та/або третіх осіб.

4.2.18.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання чи спроби отримання будь-якої інформації, документів чи матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами цього Сайту.

4.2.18.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яких інших систем або мереж, що належать до цього Сайту, а також до будь-яких послуг, які надаються за допомогою Сайту.

4.2.18.5. Порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті або будь-якій мережі, що відноситься до Сайту.

4.2.18.6. Виконувати зворотний пошук, відслідковувати або намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого користувача Сайту.

4.2.18.7. Використовувати Сайт та його зміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати будь-яку незаконну діяльність або іншу діяльність, що порушує права інтернет – ресурсу або інших осіб.

4.2.18.8. Домагатися, утискувати, ображати, настирливо переслідувати чи інакше зловмисно завдавати занепокоєння будь-якому Користувачеві сайту;

4.2.18.9. Будь-яким способом, у тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;

4.2.19. Користувачі не мають права відтворювати, копіювати, продавати, перепродавати, а також іншим способом використовувати інформацію, представлену на Сайті в комерційних та інших цілях без отримання на те згоди Адміністрації сайту та/або правовласників результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на Сайті, а також якщо таке використання прямо не обумовлено цією Угодою.

4.2.20. Передрук, відтворення в будь-якій формі, розповсюдження, у тому числі в перекладі, будь-яких матеріалів Сайту (Змісту) можливі з дотриманням правил цитування, а при розміщенні їх у мережі Інтернет необхідне посилання на сторінку-джерело Сайту (https://smartupglobal.com).

4.2.21. Користувач не має права передавати, поступатися, продавати, передавати обліковий запис на Сайті третім особам без згоди Адміністратора сайту.

4.2.22. Користувач має бути зареєстрований на Сайті під одним обліковим записом за допомогою одного номера мобільного телефону. У випадку, якщо Адміністрація сайту виявить факт наявності кількох облікових записів у одного користувача без наявності причин, зазначених вище або інших причин, узгоджених Адміністрацією сайту, Адміністрація сайту має право анулювати дублюючі облікові записи користувача на свій розсуд.

5. ПРОЦЕДУРИ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Вимоги до персональних даних Користувачів

Вимоги до персональних даних Користувачів

5.2. Процедура реєстрації Користувачів включає процедури реєстрації облікового запису та попередньої ідентифікації Користувачів. Попередня ідентифікація Користувача здійснюється при реєстрації ним облікового запису на Сайті шляхом укладання цієї Угоди та заповнення її форм. При реєстрації облікового запису Користувачем на Сайті Адміністрація сайту надає такому Користувачеві ID номер, який є номером облікового запису.

5.3. Користувач гарантує достовірність та точність даних, вказаних при реєстрації, при цьому Адміністрація сайту не перевіряє надану останнім інформацію, а відповідальність за порушення умов цього пункту Угоди покладається на Користувача.

5.4. Проходження процедури реєстрації дозволяє отримати Користувачеві обмежений доступ до можливостей його облікового запису та Сайту, внаслідок чого Користувач матиме виключно можливість заповнити персональні дані у Формах цієї Угоди та переглядати Інформацію. Проходження процедури реєстрації не дає Користувачеві можливості розміщувати коментарі, відгуки та інші повідомлення, матеріали та будь-яку інформацію на Сайті.

5.5. Для отримання повного доступу до можливостей облікового запису та Сайту, обсяг яких визначається Адміністрацією сайту в односторонньому порядку, а також до додаткових послуг Сайту Користувачеві необхідно пройти процедуру ідентифікації.

5.6. Процедура ідентифікації та активації облікового запису здійснюється шляхом введення відповідного номера мобільного телефону Користувача Сайту. Після введення всіх обов’язкових персональних даних (адреси електронної пошти та номера мобільного телефону) Користувач погоджується з цією Угодою (шляхом проставлення позначки у відповідному полі) та отримує SMS-повідомлення з кодом активації на номер мобільного телефону, введений під час ідентифікації. Потім Користувач визнається таким, що пройшов процедуру ідентифікації та активації облікового запису та має право на використання додаткових сервісів та послуг Сайту. Згода Користувача з цією Угодою є також згодою на отримання СМС-повідомлень, а також повідомлень на електронну адресу Користувача від Сайту.

5.7. Користувач, який пройшов процедуру ідентифікації на Сайті, діями, зазначеними у пункті 5.6. цієї Угоди, виражає свою згоду на обробку Адміністрацією сайту своїх персональних даних, розміщених на Сайті, зокрема збирання, обробку, зберігання, передачу державним органам у встановлених законодавством випадках, а також передачу третім особам з метою виконання цієї Угоди. Вся інформація, отримана при вході в обліковий запис з використанням логіну та паролю Користувача, вважається отриманою від нього особисто у разі відсутності заяви Користувача про втрату та/або розкрадання авторизаційних даних, надісланих Адміністрації сайту на електронну пошту support@smartupglobal.com. Проходження процедури Ідентифікації Користувачем на Сайті рівнозначне письмовій згодою Користувача на використання його персональних даних.

5.8. Персональні дані Користувачів не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Угодою та Політикою конфіденційності. Надання персональних даних Користувачів на запит правоохоронних, контролюючих та уповноважених державних органів (органів місцевого самоврядування) здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

5.9. Проходження процедури реєстрації без проходження процедури ідентифікації дає Користувачеві можливість переглядати Інформацію на Сайті, але не дозволяє використовувати додаткові можливості Сайту.

5.10. Видалення облікового запису Користувача з Сайту може бути здійснене Адміністрацією сайту з особистого письмового звернення Користувача та/або за наявності підстав, передбачених цією Угодою.

6. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

6.1. Сайт та Зміст, що входить до складу Сайту, належить ТОВ «Смарт Ап Екосистемс». Адміністрація сайту є належним володільцем прав на використання та адміністрування Сайту та Змісту, що входять до складу Сайту.

6.2. Зміст Сайту не може бути скопійований, опублікований, відтворений, переданий або розповсюджений будь-яким способом, а також розміщений у глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.

6.3. Ця Угода поширює свої дії на всі додаткові положення щодо надання послуг, що надаються за допомогою Сайту.

6.4. Інформація, що розміщується на Сайті, не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

6.5. Адміністрація сайту має право у будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку послуг, що надаються за допомогою Сайту, а також змінювати його Зміст.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1. Користувач несе повну персональну відповідальність за відповідність дійсності даних, наданих під час проходження процедур реєстрації та ідентифікації на Сайті.

7.2. Користувач несе повну відповідальність за безпеку ідентифікаційних даних, зокрема, за відсутність доступу до них у третіх осіб. Всі дії на Сайті, вчинені під обліковим записом Користувача, вважаються такими, що здійснюються Користувачем.

7.3. Користувачі несуть виняткову відповідальність за оцінку та власне сприйняття інформації, отриманої з Сайту, та використання або неправильне використання такої інформації на власний розсуд.

7.4. Адміністрація сайту допускає можливість виникнення збоїв у роботі Сайту, зумовлених технічними несправностями або навмисними діями третіх осіб.

7.5. Адміністрація сайту залишає за собою право тимчасово призупинити роботу Сайту та його складових для усунення збоїв, загроз чи помилок.

7.6. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до сервісів, за припинення доступу до сервісів, якщо ці обмеження та припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, що виникли після укладення цієї Угоди та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії чи бездіяльність уряду України чи іншої країни, акти державних органів та/або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних засобів зв’язку та інше.

7.7. Адміністрація сайту залишає за собою право скасувати транзакції, здійснені під час збою роботи Сайту, якщо на це є об’єктивні причини або підозри щодо можливих обманів чи помилок.

7.8. Адміністрація сайту не гарантує, що Сайт сумісний та/або функціонуватиме з будь-яким програмним забезпеченням Користувача.

7.9. Будь-які збитки, які Користувач може зазнати у разі навмисного чи необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

7.10. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

7.10.1. Будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти та затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв’язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що спричинили обмеження доступу Користувача до сервісів.

7.10.2. Будь-які технічні збої чи інші проблеми будь-яких телефонних телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах, серверів або провайдерів, комп’ютерного чи телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування та доступність окремих сегментів мережі Інтернет та мереж операторів електрозв’язку, задіяних під час здійснення доступу Користувача до Сайту.

7.10.3. Дії систем переказів, банків, платіжних систем та за затримки, пов’язані з їх роботою.

7.10.4. Належне функціонування Сайту у випадку, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов’язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

7.10.5. Будь-які види збитків, що виникли внаслідок використання Користувачем Сайту або окремих частин/функцій сервісів.

7.10.6. Рекламу, розміщену на сервісах Сайту, у межах, встановлених законодавством України.

7.10.7. Сайт надається «як є». Адміністрація сайту не гарантує відповідність Сайту цілям та очікуванням Користувача, його безперебійну та безпомилкову роботу, безпеку Сайту (у тому числі відсутність вірусів), безперервність та відсутність збоїв, помилок чи зовнішнього втручання під час функціонування Сайту. Адміністрація не гарантує працездатності Сайту у будь-який час. Користувач використовує Сайт у тому вигляді, в якому він представлений на власний ризик. Адміністрація сайту не гарантує Користувачеві досягнення будь-яких результатів через використання Сайту. Адміністрація сайту також не гарантує збереження інформації, розміщеної на Сайті та в обліковому записі Користувача, можливості безперебійного доступу до облікового запису та можливості використання Сайту у будь-який час.

7.10.8. Адміністрація сайту не гарантує, що будь-яка інформація, отримана Користувачем у результаті використання Сайту, буде точною чи достовірною. Адміністрація Сайту не здійснює перевірку розміщеної на Сайті інформації (у тому числі рекламної), не несе відповідальності за відповідність/невідповідність інформації законодавству України, а також договорів та норм міжнародних угод, конвенцій, протоколів.

7.10.9. Адміністрація сайту та її партнери не надають жодних гарантій, включаючи без обмежень гарантії відповідності ринковим вимогам, гарантії придатності для використання у певних цілях, гарантії непорушення та гарантії, що виникають внаслідок використання. У максимально дозволеному законодавством України ступеню Адміністрація Сайту не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо чи опосередковано упущену вигоду або неотримання доходів, втрату персональних даних пов’язаних з: а) з доступом Користувача до Сайту та його використанням або неможливістю такого доступу чи використання; б) із використанням інформації, розміщеної на Сайті; в) з матеріалами або поведінкою інших Користувачів, у тому числі ганебним, образливим чи незаконним, або будь-якої третьої сторони; г) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації на Сайті.

7.10.10. Певний обсяг інформації (змісту) даного сайту може містити проекти або прогнозовані заяви щодо майбутніх подій або майбутніх фінансових чи інших заходів. Такі заяви про майбутні результати включають, крім іншого: заяви про плани, завдання та цілі Компанії, у тому числі щодо продукції або послуг; заяви про майбутні результати діяльності; виклад підстав для таких заяв. За характером заяви щодо майбутніх результатів пов’язані з ризиками і невизначеністю як загального, і часткового характеру. Слід мати на увазі, що через вплив низки важливих факторів фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від планів, завдань, очікувань, розрахунків та намірів, викладених у заявах щодо майбутніх результатів. Адміністрація сайту не робить жодних заяв, не дає жодних гарантій та оцінок, що результатів, описаних у заявах щодо майбутніх результатів, буде досягнуто. Ці заяви не переглядатимуться з метою узгодження їх з реальними результатами.

7.10.11. Адміністрація не гарантує, що сайт буде сумісний та/або функціонувати з будь-яким програмним забезпеченням вашого комп’ютера. У повідомленнях Користувачів на Сайті можуть бути посилання на інші сайти або ресурси. Оскільки Адміністрація не контролює інші сайти чи ресурси, Адміністрація не несе відповідальності за працездатність таких сайтів чи ресурсів, а також за зміст, рекламу, матеріали, товари та послуги, доступні на таких сайтах чи ресурсах. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку шкоду, яку може заподіяти вам треті особи, які розмістили такі посилання.

7.10.12. Користувач погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, передбачені цією Угодою, відображають розумний та справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для використання Сайту.

8. ПОРУШЕННЯ УМОВ УГОДИ

8.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно у зв’язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися у права Адміністрації сайту або права інших Користувачів Сайту.

8.2. Відповідно до законодавства України правоохоронні, податкові та судові органи в межах своєї компетенції мають право мотивовано звернутися до Адміністрації сайту за інформацією про будь-якого з Користувачів, які розмістили інформацію на Сайті, та Адміністрація сайту зобов’язана надати їм усю доступну інформацію.

8.3. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважає за необхідне для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав або безпеки Сайту та/або інших користувачів.

8.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або умови користування Сайтом, що містяться в інших документах.

8.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту у разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

9. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Вся інформація даного Сайту, Сайт, його складові та окремі компоненти (у тому числі, але не обмежуючись: бази даних, коди, алгоритми, елементи дизайну, шрифти, логотипи, а також текстові, графічні та інші матеріали) є об’єктами інтелектуальної власності, що належать Адміністрації сайту та/або іншим їх законним правовласникам та охороняються відповідно до законодавства України, нормами міжнародного права. Незаконне використання об’єктів інтелектуальної власності тягне за собою цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

9.2. Користувач не має права здійснювати відтворення (тиражування та інше копіювання), розповсюдження, модифікацію, переформатування та іншу переробку інформації Сайту, його складових та окремих компонентів для громадських та/або комерційних цілей без попереднього письмового дозволу Адміністрації сайту. Будь-які компоненти Сайту забороняється використовувати у складі інших сайтів, програмних продуктів, пошукових систем, інших творів, копіювати чи використовувати іншим способом.

9.3. Торгові марки, логотипи та слогани, розміщені на Сайті, використовуються ТОВ «СмартАпГлобал» правомірно на підставі Ліцензійного договору та є власністю ТОВ «Смарт Ап Екосистемс».

9.4. Жоден пункт, зазначений в цій Угоді, не може тлумачитися як надання опосередковано, за замовченням або іншим шляхом будь-якої ліцензії або права на використання торгової марки, патенту, прав на дизайн або авторських прав власника або третіх осіб.

9.5. Адміністрація сайту залишає за собою право блокувати будь-яку інформацію, розміщену Користувачем, яка порушує інтелектуальні, виключні та/або особисті немайнові права третіх осіб, включаючи авторські та суміжні права, на вимогу правовласника або без цього.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. У разі, якщо при використанні Сайту Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація про ТОВ «СмартАпГлобал» та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці, Користувачеві заборонено зберігати, використовувати та розповсюджувати таку інформацію.

11. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

11.1. Усі суперечки та розбіжності між Сторонами, що виникають під час виконання цієї Угоди, вирішуються шляхом переговорів (претензійний порядок). Претензійний порядок вирішення спорів є обов’язковим.

11.2. Претензії Користувача приймаються та розглядаються Адміністрацією сайту лише письмово. При зверненні з претензією до Адміністрації сайту Користувач має надати документи, що підтверджують обґрунтованість претензії, а також вказати свої облікові дані на Сайті. Претензії осіб, ідентифікувати яких неможливо на основі наданих їм під час реєстрації даних (зокрема анонімні претензії) Адміністрацією сайту не розглядаються.

11.3. Адміністрація сайту протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника про результати її розгляду.

11.3. Адміністрація сайту протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника про результати її розгляду.

11.5. Будь-який позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред’явлений протягом строку після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на матеріали Сайту (Зміст), що охороняються відповідно до законодавства. За порушення умов цього пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю.

12. ДОДАТКОВІ УМОВИ

12.1. Ця Угода та відносини між Адміністрацією сайту та Користувачем регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

12.2. Визнання недійсними окремих умов цієї Угоди не впливає на її дійсність у цілому або застосування інших умов Угоди.

12.3. Адміністрація сайту не приймає зустрічних пропозицій від Користувача щодо змін цієї Угоди.

12.3. Адміністрація сайту не приймає зустрічних пропозицій від Користувача щодо змін цієї Угоди.

Догори